Είσοδος

Στείλε κι εσύ την εργασία σου

Για να μπορείτε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό είτε για να υποβάλλετε εργασία είτε για να ψηφίσετε αργότερα για την καλύτερη θα πρέπει να έχετε κάνει Εγγραφή και Είσοδο στο σύστημα.

Για την δυνατότητα αποστολής εργασιών είναι πολύ σημαντικό να τηρηθεί ο σωστός τύπος και όριο μεγέθους αρχείου ανα κατηγορία.

Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα από τα 3:

  • Video-clip σε μορφη mp4, διάρκειας έως 60 δευτερόλεπτων και μεγέθους έως 100 ΜΒ.
  • Ηχητικό μήνυμα σε μορφη mp3, διάρκειας έως 60 δευτερολέπτων και μεγέθους έως 10 ΜΒ.
  • Αφίσα σε ηλεκτρονική μορφή pdf, μεγέθους Α2 (420 x 594 mm).

Μαζί με την εργασία σας θα πρέπει να υποβάλλετε σε ηλεκτρονική μορφή και τα απαπαίτητα δικαιολογητικά (ενυπόγραφες δηλώσεις ενός εκ των γονέων ή κηδεμόνων των ανήλικων συμμετεχόντων, αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σε ηλεκτρονική μορφή του συμμετέχοντα ή των συμμετεχόντων σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής). Για περισσότερες λεπρομέρειες ανατρέξτε στους Όρους Συμμετοχής και τις Συχνές Ερωτήσεις.

Η υποβολή της κάθε εργασίας γίνεται μια φορά και είναι οριστική, δεν δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης ή διαγραφής αυτής. Για το λόγο αυτό οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι απολύτως σίγουροι οτι η εργασία που υποβάλλουν είναι στην τελική και οριστική της έκδοση.